Google
Agenda
" Ledenvergadering op 6 maart 2019 in het Veerhuis - 14 uur "

-20 maart 2019 in het wzc Aalmoezenier Cuypers-Laageind 62
Stabroek (B) - 14.00 - 16.00

-6 mei 2019  wzc St. MichaĆ«l in Essen (B)-Moerkantsebaan 81
- 14.00 - 16.00

-11 mei 2019  Voorjaarsconcert in het Veerhuis  -   vanaf 19:30 uur

-20 juni 2019 in Oostkwartier in Oudenbosch van 14.15u tot 16.15u

-29 juni 2019  20jarig jubileum SPROK Niervaert-Molenvliet 7 Klundert - 14.00 - 16.00

-10 juli 2019  Triduum  in het Veerhuis in Oud Gastel - 13.45 - 16.00

-31 juli 2019 in De Zellenbergen-Zellenbergen 1 Oudenbosch van 14.00 - 16.00

-25 september bij de zonnebloem-Rect. Hellemonsstr. 2a
Roosendaal van 14.00u - 16.00