Euphoniums
Piet Hopstaken
Piet van Overveld
Jan de Kruijf
Piet Hopstaken
spreekstalmeester

Jos van Mierlo