Euphoniums
Piet Hopstaken
Piet van Overveld
Rinus Koevoets
Jan de Kruijf
Piet Hopstaken
spreekstalmeester